To nie tylko zespół ludzi i komitet wyborczy.
To przede wszystkim idea! Idea przekazywana i realizowana od kilkunastu lat.
Idea, że miasto należy do mieszkańców i to oni są w centrum naszego myślenia o Augustowie. Idea, że w mieście nie potrzebujemy partyjnej polityki, ale porozumienia i rozsądnej współpracy dla rozwoju miasta. Chodniki, drzewa, szkoły i przedszkola nie mają przecież barw politycznych.

#Augustówtojegomieszkańcy

Od kilkunastu lat dbamy, aby w Radzie Miejskiej byli prawdziwie niezależni radni. Bez legitymacji partyjnych i etatów pod politycznym nadzorem. 

W kadencji 2014 – 2018, dzięki ordynacji jednomandatowej, uzyskaliśmy 12 z 21 mandatów w Radzie. To właśnie dzięki temu uruchomiliśmy program budowy ulic miejskich. Wydzieliliśmy w mieście dzielnicę uzdrowiskową i uwolniliśmy pozostały obszar od ograniczeń ustawy uzdrowiskowej. Utworzyliśmy Augustowską Strefę Aktywności Gospodarczej oraz doprowadziliśmy między innymi do budowy Bazy Sportów Wodnych, Skateparku i kilkudziesięciu ulic. Wprowadziliśmy program Airgustów – dopłaty do wymiany starych pieców.

#całanaprzód

W wyborach w 2018 roku uzyskaliśmy więcej głosów, ale zmieniona ordynacja spowodowała, że wprowadziliśmy do rady 6 radnych. Burmistrzem został nasz kandydat Mirosław Karolczuk. 

Sukcesy tej kadencji widzisz na tej stronie. Dodać możemy jeszcze, że konsekwentnie stoimy na straży obywatelskości i wciąż rozszerzamy proces decyzyjny, aby wpływ mieszkańców na miejską politykę stale się powiększał. Właśnie wprowadzamy do tego nowe narzędzie – kartę mieszkańca TAK.

#terazrodzina

Teraz rodzina, to nasze hasło na kadencję 2024-2029. 

To nasz kompas wskazujący kierunek ku dobrej przyszłości Augustowa. Plany, jak zawsze, mamy ambitne. Do tego doświadczony i godny zaufania zespół.

Liczymy na Twoje wsparcie!