Ulica Weterynaryjna

W  2020 roku  wykonane zostało kompleksowe utwardzenie tej ulicy kruszywem łamanym z walcowaniem. Prace odniosły pożądany skutek bo do dzisiaj nawierzchnia jest stosunkowo równa i nie wymaga napraw bieżących.

Osuwisko przy Sucharskiego

Użytkownicy ulicy Sucharskiego zgłosili  obniżenie części jezdni, związane z osuwaniem się gruntu pod ulicą. Zlecona została naprawa osuwiska w formule Projektuj-buduj. W przetargu uzyskano ofertę wykonania prac za kwotę 268.580,59 zł.. Inwestycja została ukończona w 2019 roku i co napawa optymizmem do chwili obecnej droga w tym miejscu nie osiada.

Dojazd do Żłobka

Inwestycja stosunkowo mała ale jakże potrzebna dla funkcjonowania żłobka. Wykonana została w 2020 roku ze środków własnych Miasta Augustów a jej wartość wyniosła 99.604,97 zł.

Dojazd do Urzędu Gminy

W związku z budową przez Gminę Augustów nowej siedziby przy ul. Mazurskiej w Augustowie, Wójt Gminy zwrócił się z wnioskiem o budowę dojazdu do nowego budynku. Pozytywna reakcja Burmistrza pozwoliła w  2019 roku wykonać inwestycję drogową . Jej wartość to 554.730,00 zł.

Ulica Słoneczna

Jedna z pierwszych ulic, których przebudowę zrealizowaliśmy w 2017 roku. Modernizacja infrastruktury drogowej poprawiła bezpieczeństwo i układ komunikacyjny tej części dzielnicy Borki.

Ulica Staszica

Kolejna ulica na Borkach wybudowana wspólnie z komitetem mieszkańców. Realizacja w 2021 r. projektu budowy ulic: S. Konarskiego, S. Staszica i Emilii Plater z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych  poprawiła bezpieczeństwo i układ komunikacyjny tej części miasta. Kwota dofinansowania : 686.692,25 zł. Wartość całej inwestycji: 1.855.684,61 zł.  

Ulica Śliwkowa

Ulica Derak została ze względu na wspólne sieci wybudowana razem z ulicami Śliwkową i Morelową w roku 2021. Łączna długość tych ulic to 1km. Ulice zostały sfinansowane z Rządowego Funduszu Budowy Ulic (FDS) – 1.448.593,80 zł. Wartość zadania: 3.132.218,17 zł.

Ulica Ukośna

Ulica powstała w roku 2023 razem z ulicami Dąbrowskiego i ciągle budowaną ulicą Nadbrzeżną. Ulica zaprojektowana została z nawierzchnią z kostki brukowej. Budując ulicę uporządkowana została również sąsiadująca z nią zieleń.

Ulica Siewna

Miejska część ulicy Kwaśnej straszyła swoim wyglądem i błotnistą nawierzchnią. Jej wybudowanie na odcinku od Mazurskiej do Ziemiańskiej stworzyło ważny kanał komunikacji, pozwalający rozładować korek wjazdowy do Augustowa. Dodatkowo udało się zrealizować bezpieczny  dojazd do Urzędu Gminy Wiejskiej Augustów – ulicą Siewną. Projekt zrealizowano w 2020 roku z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych. wysokość dofinansowania 803.000,00…

Ulica Porzeczkowa

Dzięki wsparciu inicjatywy społecznej mieszkańców w 2017 roku powstało kilka ulic na Borkach. Realizacja zadania publicznego we współpracy z mieszkańcami odniosła sukces i jest kontynuowana.

Ulica Pagórek

Obie ulice realizowane były w  2019 rok,  w ramach jednego zadania, na które pozyskaliśmy ponad 945 tysięcy zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja w ulicę Pagórek o długości 168 mb. pochłonęła łącznie 297.307,57 zł, zaś ulica Ustronie długa na 591 metrów kosztowała 1.680.860,27 zł. Należy pamiętać, że dużą część terenu ulicy Ustronie musieliśmy wcześniej nabyć…

Ulica Jasna

Ulica wybudowana w 2019  roku za kwotę 184.250,92 zł. Ulica o długości 203 mb. Pewną trudność podczas projektowania i budowy stanowiła konieczność rozwiązania problemu wód opadowych. 

Ulica Morelowa

Ulica Derak została ze względu na wspólne sieci wybudowana razem z ulicami Śliwkową i Morelową w roku 2021. Łączna długość tych ulic to 1km. Ulice zostały sfinansowane z Rządowego Funduszu Budowy Ulic (FDS) – 1.448.593,80 zł. Wartość zadania: 3.132.218,17 zł.

Ulica Łąkowa

Ulica Łazienna, a właściwie jej część należąca do miasta (od ul. Wiejskiej do ul. Malinowej), która wybudowana została stosunkowo niedawno, bo w roku 2020 r. wraz z ulicą Łąkową. Wartość inwestycji to 1.514.231,01 zł, w tym ponad 600.000 złotych dofinansowania.

Ulica Jagodowa

Dzięki wsparciu inicjatywy społecznej mieszkańców w 2021 roku powstało kilka ulic na Borkach. Realizacja zadania publicznego we współpracy z mieszkańcami odniosła sukces i jest kontynuowana.

Ulica Jabłoniowa

Jedna z pierwszych ulic, których przebudowę zrealizowaliśmy w 2017 roku. Modernizacja infrastruktury drogowej poprawiła bezpieczeństwo i układ komunikacyjny tej części dzielnicy Borki.

Ulica Ustronie

Obie ulice realizowane były w  2019 rok,  w ramach jednego zadania, na które pozyskaliśmy ponad 945 tysięcy zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja w ulicę Pagórek o długości 168 mb. pochłonęła łącznie 297.307,57 zł, zaś ulica Ustronie długa na 591 metrów kosztowała 1.680.860,27 zł. Należy pamiętać, że dużą część terenu ulicy Ustronie musieliśmy wcześniej nabyć…

Aktywne Przejście na Mazurskiej

Przejście na skrzyżowaniu ulic Mazurskiej i Kwaśnej obok Galerii Marion i Castoramy. Zostało zbudowane we współpracy z przedsiębiorcą a jego elementy to: doświetlone przejście dla pieszych i radar pokazujący prędkość kierowcom jadącym w stronę centrum.

Ulica Bociania

Ulica Bociania przez lata była tylko żużlowym szlakiem. Ruch na niej, ze względu na usytuowanie tam popularnego warsztatu wulkanizacyjnego, wcale nie był mały. Ulice wybudowaliśmy w 2017 roku z udziałem komitetu mieszkańców.

Ulica Bukowa

Dzięki tej inwestycji całe osiedle Lipowiec przeszło zmianę wizerunkową: z zapomnianej na najnowocześniejszą.  Pakiet ulic na Lipowcu z pełną infrastrukturą drogową: chodniki, nasadzenia, oświetlenie zachęcił prywatnych inwestorów do lokowania inwestycji mieszkaniowych w tej dzielnicy. Ulice  wybudowane ze środków na rewitalizację RPO Województwa Podlaskiego. Stopień dofinansowania budowy tych ulic to aż 98%. Wartość zadania: 3.582.004,51 zł.…

Ulica Grabowa

Dzięki tej inwestycji całe osiedle Lipowiec przeszło zmianę wizerunkową: z zapomnianej na najnowocześniejszą.  Pakiet ulic na Lipowcu z pełną infrastrukturą drogową: chodniki, nasadzenia, oświetlenie zachęcił prywatnych inwestorów do lokowania inwestycji mieszkaniowych w tej dzielnicy. Ulice  wybudowane ze środków na rewitalizację RPO Województwa Podlaskiego. Stopień dofinansowania budowy tych ulic to aż 98%. Wartość zadania: 3.582.004,51 zł.…

Ulica Jesionowa

Dzięki tej inwestycji całe osiedle Lipowiec przeszło zmianę wizerunkową: z zapomnianej na najnowocześniejszą.  Pakiet ulic na Lipowcu z pełną infrastrukturą drogową: chodniki, nasadzenia, oświetlenie zachęcił prywatnych inwestorów do lokowania inwestycji mieszkaniowych w tej dzielnicy. Ulice  wybudowane ze środków na rewitalizację RPO Województwa Podlaskiego. Stopień dofinansowania budowy tych ulic to aż 98%. Wartość zadania: 3.582.004,51 zł.…

Ulica Dębowa

Dzięki tej inwestycji całe osiedle Lipowiec przeszło zmianę wizerunkową: z zapomnianej na najnowocześniejszą.  Pakiet ulic na Lipowcu z pełną infrastrukturą drogową: chodniki, nasadzenia, oświetlenie zachęcił prywatnych inwestorów do lokowania inwestycji mieszkaniowych w tej dzielnicy. Ulice  wybudowane ze środków na rewitalizację RPO Województwa Podlaskiego. Stopień dofinansowania budowy tych ulic to aż 98%. Wartość zadania: 3.582.004,51 zł.…

Ulica Świerkowa

Dzięki tej inwestycji całe osiedle Lipowiec przeszło zmianę wizerunkową: z zapomnianej na najnowocześniejszą.  Pakiet ulic na Lipowcu z pełną infrastrukturą drogową: chodniki, nasadzenia, oświetlenie zachęcił prywatnych inwestorów do lokowania inwestycji mieszkaniowych w tej dzielnicy. Ulice  wybudowane ze środków na rewitalizację RPO Województwa Podlaskiego. Stopień dofinansowania budowy tych ulic to aż 98%. Wartość zadania: 3.582.004,51 zł.…

Ulica Modrzewiowa

Ulica Modrzewiowa zlokalizowana jest w dzielnicy Lipowiec. Przez lata dostepny był tylko jej fragment, dodatkowo bez utwardzonej nawierzchni. Typowe dla Lipowca piaszczyste koleiny dawały się we znaki mieszkańcom. A brak jakiegokolwiek przejazdu w ¾ długości ulicy, skutecznie hamował inwestycje na przyległych nieruchomościach. Wybudowanie ulicy Modrzewiowej w 2021 roku, z udziałem komitetu mieszkańców, dało przyległym nieruchomościom…

Ulica Emilii Plater

Kolejna ulica na Borkach wybudowana wspólnie z komitetem mieszkańców. Realizacja w 2021 r. projektu budowy ulic: Konarskiego, Staszica i Emilii Plater z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych  poprawiła bezpieczeństwo i układ komunikacyjny tej części miasta. Kwota dofinansowania : 686.692,25 zł. Wartość całej inwestycji: 1.855.684,61 zł.

Ulica Turystyczna Silikaty

Jedna z najnowszych inwestycji drogowych na Lipowcu. Inwestycja, na którą mieszkańcy Silikatów czekali kilkadziesiąt lat, powstała w 2023 roku. Budowa była możliwa dopiero po przejęciu terenu od Powiatu Augustowskiego i jego komunalizacji. Koszt budowy ulicy wraz z bardzo drogimi sieciami wyniósł  7.928.488,78 zł, ale na tę ulicę uzyskaliśmy aż 80% dofinansowania z FDS-u.

Ulica Straży Leśnej

W 2017 roku zbudowaliśmy kilka ulic na Barakach. Wszystko z udziałem komitetów założonych przez mieszkańców. Realizacja zadania publicznego we współpracy z mieszkańcami odniosła sukces i jest kontynuowana.

Strefy Relaksu na Portowej

Po dokonaniu uzgodnień z konserwatorem zabytków w 2022 r. udało się zrealizować zagospodarowanie terenów zielonych nad rzeką Nettą od Mostowej do Hotelu Nad Nettą. Zamontowaliśmy nowe elementy do zabawy dla najmłodszych a dookoła nich bezpieczną nawierzchnię z poliuretanu oraz  małą architekturę w postaci nowych ławek, koszy na śmieci itp. Koszt zadania to 2.499.544,50 zł. Projekt…

Ulica Derak

Ulica Derak została ze względu na wspólne sieci wybudowana razem z ulicami Śliwkową i Morelową w roku 2021. Łączna długość tych ulic to 1km. Ulice zostały sfinansowane z Rządowego Funduszu Budowy Ulic (FDS) – 1.448.593,80 zł. Wartość zadania: 3.132.218,17 zł.

Ulica Klonowa

Dzięki tej inwestycji całe osiedle Lipowiec przeszło zmianę wizerunkową: z zapomnianej na najnowocześniejszą.  Pakiet ulic na Lipowcu z pełną infrastrukturą drogową: chodniki, nasadzenia, oświetlenie zachęcił prywatnych inwestorów do lokowania inwestycji mieszkaniowych w tej dzielnicy. Ulice  wybudowane ze środków na rewitalizację RPO Województwa Podlaskiego. Stopień dofinansowania budowy tych ulic to aż 98%. Wartość zadania: 3.582.004,51 zł.…

Ulica Lipowa

Ulica Lipowa łączy ulicę Tartaczną i Jeziorną. Przylega do Parku Herberta oraz Szkoły Podstawowej nr 6. Przez lata była dziurawym duktem z kałużami po opadach. Wybudowaliśmy ją z udziałem komitetu mieszkańców w 2019 roku. Ulica Lipowa to przykład inwestycji o bardzo wysokim stopniu dofiansowania ze środków RPO Województwa Podlaskiego. Wcześniej miała nierówną nawierzchnię. Obecnie jest…

Ulica Łazienna

Ulica Łazienna, a właściwie jej część należąca do miasta (od ul. Wiejskiej do ul. Malinowej), która wybudowana została stosunkowo niedawno, bo w roku 2020 r. wraz z ulicą Łąkową. Wartość inwestycji to 1.514.231,01 zł, w tym ponad 600.000 złotych dofinansowania.

Ulica Jaćwieska

Ulica na Barakach, do roku 2016 była ulicą powiatową. Kiedy przejęliśmy ją jako Miasto Augustów, mogliśmy ruszyć z projektowaniem i budową. Ulica wybudowana w 2018 roku z udziałem komitetu mieszkańców.  Ulica niezwykle potrzebna mieszkańcom, ze względu na lokalizację intensywnie odwiedzanej przychodni lekarskiej. Wartość inwestycji to 690.671 złotych. 

Ulica Glinki

Po wygranych wyborach w 2014 roku odkryliśmy, że jedyna dokumentacja inwestycji drogowej czekająca na realizację to ulica Glinki. Ustępująca w 2014 roku władza, nie planowała budowy innych ulic. Jedna z pierwszych ulic wybudowana razem z komitetami mieszkańców. Ulica w dzielnicy Glinki, w której stanowi oś komunikacyjną. Bardzo trudna inwestycja drogowa, dlatego jej wykonanie sprawiło nam…

Kładka Nad Bystrym

Most nad kanałem Bystrym w ciągu drogi na Lipsk nie zapewniał bezpiecznego przejazdu dla rowerów. Dlatego przekonaliśmy Województwo Podlaskie będące właścicielem drogi do budowy specjalnej kładki dla pieszych i rowerów. Budowa kładki poprawiła bezpieczeństwo rowerzystów korzystających ze szlaku Geen Velo. 

Ulica Czereśniowa

Kolejna ulica w dzielnicy Borki, którą wybudowaliśmy wraz z komitetem mieszkańców. Nieutwardzona nawierzchnia ustąpiła nowoczesnym standardom. Budowa ulicy poprawiła bezpieczeństwo i układ komunikacyjny tej części miasta. Zostało wykonane połączenie z ulicą Śliwkową.

Osiedle Południe

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych na os. Południe zgłaszali potrzebę poprawy stanu nawierzchni osiedlowych uliczek. Dlatego przy współpracy z Zarządcą wspólnot projekt został wdrożony w życie. Inwestycja składa się z dwóch elementów, czyli: budowy nawierzchni ulic i chodników oraz oświetlenia ulicznego. Modernizacja została wykonana kompleksowo w 2020 roku za kwotę  1.557.564,55 zł.

Świąteczny Rynek

Do naszej miejskiej tradycji wszedł już pomysł wspólnego uruchamiania iluminacji świątecznych oraz świętowania Mikołajek. Na okres przedświąteczny stroimy Rynek w nowe iluminacje oraz lampki, które dają przytulną, świąteczną atmosferę. Od kilku lat Rynek Zygmunta Augusta na święta wygląda przepięknie. Co roku instalujemy też kolejne, nowe ozdoby.

Ulica Kilińskiego

Wyremontowaliśmy ulicę w centrum miasta, która zapewnia dojazd do przedszkola oraz żłobka. Poza remontem nawierzchni i nowymi chodnikami, wyremontowaliśmy również zatoki parkingowe i utwardziliśmy teren dzikiego niegdyś parkingu.

Ulica Tartaczna

Asfalt na ulicy Tartacznej kończył się w pobliżu dawnej bramy tartaku. Budowa odcinka prowadzącego aż do ulicy Wypoczynkowej zdecydowanie poprawiła skomunikowanie dzielnicy, a zwłaszcza terenów potartacznych.

Ulica Jeziorna

Jedna z głównych ulic Lipowca, łącząca Tartaczną i Leśną. Przez lata była w opłakanym stanie, a przy skrzyżowaniu z Tartaczną regularnie tworzyły się wielkie kałuże. Ulica była utwardzona elementami z odzysku, ale dziurawa i pozbawiona chodników. Dziś jest komfortową ulicą z chodnikiem i zapewnia komfortowy dojazd do domów. Została wybudowana przy współpracy z komitetem mieszkańców.

Ulica Bystra

Inwestycja zmieniła nieutwardzoną ulicę w dzielnicy Baraki. Budowa zrealizowana przy współpracy z mieszkańcami. Budowa ulicy poprawiła bezpieczeństwo i układ komunikacyjny tej części miasta.

Ulica Rybacka

Ulica Rybacka przez lata straszyła poniszczoną nawierzchnią. Była ślepą uliczką, zakończoną nieforemnym parkingiem. Przebudowaliśmy ulicę, stworzyliśmy gładką nawierzchnię oraz chodniki ze zdobionej kostki. Zmieniliśmy też układ komunikacyjny tych okolic, przebijając Rybacką do Sienkiewicza i Hożej. Ulica jest obecnie jednokierunkowa i zapewnia malowniczy dojazd do Błoni nad Nettą.

Ulica Złota

Inwestycja, prowadzona z udziałem komitetu mieszkańców, zamieniła gruntową uliczkę w piękną ulicę z chodnikami i nowymi drzewami. Budowa ulicy poprawiła bezpieczeństwo i układ komunikacyjny tej części miasta.

Ulica Kwaśna

Miejska część ulicy Kwaśnej straszyła swoim wyglądem i błotnistą nawierzchnią. Jej wybudowanie na odcinku od Mazurskiej do Ziemiańskiej stworzyło ważny kanał komunikacji, pozwalający rozładować korek wjazdowy do Augustowa.

Ulica Studzieniczna

Ulica Studzieniczna leży na obrzeżach miasta, ale jest niezwykle uczęszczana przez turystów, pielgrzymów i augustowian odwiedzających Sanktuarium w Studzienicznej. Do tej pory asfaltowa ulica prowadziła jedynie od Drogi Krajowej nr 16 do kościoła. Obecnie prowadzi do wszystkich domów przy ulicy. Inwestycja, którą realizowaliśmy z pokaźnym dofinansowaniem, powstała we współpracy z komitetem budowy założonym przez mieszkańców.…

Ulica Ziemiańska

Ulica łącząca Wojska Polskiego z Kwaśną przez lata była błotnistym duktem. Jej utwardzenie i budowa pełnowymiarowej ulicy z chodnikiem otworzyły ten szlak dla kierowców i stworzyły ważny kanał komunikacyjny z nowo powstałą galerią handlową. Ulicę wybudowaliśmy dzięki porozumieniu z inwestorem, który pokrył pokaźną część kosztów.

Ulica Leśna

Ulica Leśna jest jedną z głównych i najstarszych ulic na Lipowcu. Prowadzi od wieży ciśnień w stronę Jeziora Białego, jest prostopadła do ulicy Turystycznej. Przez lata straszyła jednak swoim wyglądem. Zniszczona nawierzchnia wykonana z betonowych płytek dawała się we znaki kierowcom. Ulica wyglądała źle i nie zapewniała komfortu mieszkańcom. Zaplanowany przez nas remont zapewnił wymianę…

Ulica Norwida

Ulica od lat potrzebowała remontu, aby poprawić komfort funkcjonowania mieszkańców. Nowa nawierzchnia, parkingi, wyniesione przejścia dla pieszych oraz sporo nowej zieleni, zdecydowanie poprawiły wizerunek ulicy.

Wiaty Przystankowe

Nasze augustowskie przystanki przez blisko 20 lat nie były należycie konserwowane i utrzymywane. Ich stylistyka też pozostawiała wiele do życzenia. Stare, pokrzywione i oblepione reklamami. Postanowiliśmy systematycznie wymieniać wiaty przystankowe na nowe. Wybraliśmy solidny i estetyczny model wiaty, przeszklony z 3 stron i ładnie podświetlony. Zdecydowaliśmy o zakazie montowania na przystankach reklam. Kilka tysięcy rocznego…

Ulica Hotelowa

Ulica przebiega przez piękny sosnowy las w strefie uzdrowiskowej. Przez lata był to dziurawy i błotnisty dukt. Budowa asfaltowej ulicy stworzyła komfortowy szlak wspomagający komunikację dzielnicy Koszary, Lipowiec oraz terenów uzdrowiskowych z centrum Augustowa. Poza nowoczesną i bezpieczną nawierzchnią ulicy powstała ścieżka pieszo rowerowa wijąca się pomiędzy sosnami. Jest zaprojektowana specjalnie w taki sposób, który…

Latarnie Led

Jednym z najczęściej zgłaszanych przez mieszkańców problemów, oprócz złego stanu nawierzchni ulic,  był brak oświetlenia ulicznego. Dlatego w latach 2017 -2023 wybudowaliśmy na bardzo wielu z nich oświetlenie. Były to następujące ulice:  Żabia, Kościuszki, Czereśniowa, Jagodowa, Wrzosowa, Spacerowa, Hoża: wartość 334.711,29 zł Ruciana, Ziołowa, Miętowa: 149.551,27 zł Bukowa, Grabowa, Jesionowa, Świerkowa, Dębowa, Klonowa: 384.655,80 zł…